The Leading Vertical Textile Group in South East Asia

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์เริ่มต้นธุรกิจจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2501 และด้วยวิสัยทัศน์ของคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ผู้ก่อตั้ง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า และการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้เราเติบโตขยายตัวมาตลอด 60 กว่าปี

ปัจจุบันนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์มีธุรกิจในเครือ 14 บริษัท พร้อมทีมงานประสบการณ์สูงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการสิ่งทอครบวงจรตั้งแต่การปั่นเส้นด้าย การผลิตผ้าผืน การย้อม และการตัดเย็บเสื้อผ้า แก่ลูกค้าทุกราย

เรามองว่าเสื้อผ้าเป็นมากกว่าปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงได้ทุ่มเทในการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้าของเรา

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจ

“ เราจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าอย่างครบวงจรของอาเซียน ที่พร้อมด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ ”

Vertical Integration

การผลิตแบบครบวงจรของเราเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการจัดส่ง ในทุกสินค้าทั้งเส้นด้าย ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำให้กลุ่มบริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า การมองแบบ 360 องศานี้ ทำให้กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด ให้คู่ค้ามั่นใจได้ในคุณภาพและการบริการ

People
Community Engagement
Top