กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ร่วมสมทบทุนกิจกรรม “ต่อลมหายใจให้สาครบุรี”

เมื่อวันที่ 21 กค.64
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบการสนับสนุนจากภาคเอกชน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เพื่อสมทบทุนกิจกรรม “ต่อลมหายใจให้สาครบุรี” จำนวน 500,000 บาท ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครTop