กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในภารกิจพิชิต COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19] ระลอกใหม่ และปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2563 และยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ นำโดยนายชาติชาย ชวนอุดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (อ้อมน้อย) เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ มอบหน้ากากผ้า Precau จำนวน 20,000 ชิ้น และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 100,000 บาทให้แก่ สมาคมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของสำหรับภารกิจ พิชิต COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คุณมาลี เจษฎาลักษณ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และ นายภูมิกร มงคลมณีผล ประธานYECหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

และในวันเดียวกัน ทางสมาคมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ามอบหน้ากากผ้า Precau จำนวน 20,000 ชิ้น แก่ท่านสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วTop