ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆ

เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 84 ของคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ได้บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ดังนี้
1. บริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบสร้างอาคารนวมินบพิตร 84 พรรษา เป็นเงิน 10,000,000 บาท
2. บริจาคให้กองทุนชวภา เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็ก เป็นเงิน 10,000,000 บาท บาท
3. บริจาคให้ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงิน 2,000,000 บาท
4. บริจาคให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
5. บริจาคให้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเงิน 2,000,000 บาท
6. บริจาคให้ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
7. บริจาคให้ มูลนิธิปอเต็กติ้ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท
8. บริจาคให้ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นเงิน 1,000,000 บาทTop