กิจกรรมรับบริจาค ผ้าขนหนูและอาหารเม็ด สำหรับสุนัขและแมว

กลุ่มบริษัทนันยางเท๊กไทล์ จัดกิจกรรมรับบริจาค ผ้าขนหนู(เก่า/ใหม่) และอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมว เพื่อมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อใช้รอง/ห่อ สุนัขและแมวจรจัด ตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ที่ภาควิชาได้ออกไปทำกิจกรรมผ่าตัดทำหมันฟรีTop