แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย โดยการแจกถุงยังชีพ อาหารและน้ำ กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดต่างๆTop