โครงการบริจาคสิ่งของกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

กลุ่ม บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ร่วมจัดโครงการบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้ามือ 1 มือ 2, ผ้าห่มกันหนาว, อุปกรณ์การเรียน, ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ ฯลฯ แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ อีกทั้งมอบให้มูลนิธิหลวงตาน้อย
ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงชุมชนที่มีความเดือดร้อนTop