บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

กลุ่ม บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ สำนักงานใหญ่ และ NYG1 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจำทุกปี ณ ห้องสมมนา ตึก B โดยมีพนักงานให้ความสนใจและร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากTop