วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กลุ่มบรษัทนันยางเท็กไทล์ ประกอบด้วย บริษัทนันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (เพชรเกษม 71), บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สามพราน), บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (พิจิตร), บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (นครสวรรค์) และ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (เพชรบุรี) ได้ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนเสื้อผ้า และสิ่งของแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560”Top