Dry-Tech Extreme

ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายเทความชื้นทางเดียว นวัตกรรมผ้า Dry-Tech Extreme จึงทำให้ความชื้นที่ติดอยู่ที่ผิวหนังระบายออกอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมความร้อนและความชื้นได้อย่างเหมาะสม คอลเลคชั่นผ้านี้เหมาะกับการออกกำลังที่ใช้แรง หรือกิจกรรมกลางแจ้งในทุกสถานการณ์ที่ท้าทายTop