ReDeFi for Sustainability

ขอแนะนำเทคโนโลยี “ReDeFi ในกลุ่มผ้าที่มีความยั่งยืนขั้นสุดของเรา ผู้สวมใส่จึงมั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลัก เริ่มต้นด้วยการใช้ขวดน้ำรีไซเคิลที่มีสารเติมแต่งที่ปลอดภัยเป็นวัสดุตั้งต้นของเส้นใย จนกระทั่งเสื้อผ้าถูกโละทิ้งในท้ายที่สุด ซึ่งผ้าเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ผ้าที่มีความยั่งยืนกลุ่มนี้ยังเหมาะกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ตั้งแต่ เสื้อโปโล เสื้อยืด แจ็กเก็ต กางเกงวอร์ม เป็นต้นTop