BURIRAM UNITED จับมือ Syntrel ผลิตเสื้อครบรอบ 10 ปี สโมสร

นายวินยุตม์ คชภักดี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บริษัทนันยางการทออุตสาหกรรมจำกัด ได้กล่าวถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้ผลิตเสื้อ 10 ปีของบุรีรัมย์ และ ความรู้สึกในการได้มาเป็น partnership ในการผลิตเสื้อ limited edition ชุดนี้

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ของเรามีความภูมิใจ ตั้งแต่สโมสรบุรีรัมย์ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ technology ผ้า Syntrel ในปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เป็นการทำงานร่วมกันมากว่า 5 ปีแล้ว โดยในปีนี้ นอกจากคุณสมบัติในการจัดการกับเหงื่อได้อย่างดีเยี่ยมของผ้า Syntrel แล้ว ความพิเศษของเสื้อครบรอบ 10 ปีสโมสรบุรีรัมย์ คือความมุ่งมั่นของสโมสรในเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเราจึงได้พัฒนาผ้า Syntrel รุ่น Recycled Polyester ที่ใช้เส้นด้ายที่ผลิตจากขวด PET ที่ใช้แล้ว ซึ่งช่วยลดขยะพลาสติกให้กับโลก แต่ยังคง performance ในเรื่องจัดการเหงื่อ แห้งเร็ว ระบายอากาศได้ดีตามมาตรฐานเทคโนโลยี Syntrel

กลุ่มบริษัทฯเองไม่เพียงใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเส้นด้าย recycled Polyester แต่ยังให้ความสำคัญกับทั้งกระบวนการผลิตของเราว่าจะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และ มีระบบการกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้รับการรับรองจาก bluesign ซี่งเป็นมาตรฐานที่รับรองเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับสากล

 

 Top