กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ นำโดย คุณพัชนา ชวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
ทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน แก่คุณธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตหนองแขม โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตหนองแขม ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอุดมรังสี ผู้สนใจสามารถร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.

และในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2550 ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 12,890 ดอก แก่คุณอิทธิพล อิงประเสริฐ นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการพิเศษ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560Top