Community Engagement

กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้เพิ่มพื้นที่...

กลุ่มบริษัทนันยางเท๊กไทล์ จัดกิจกรรมรับบริจาค ผ้าขนหนู(เก่า/ใหม่) และอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมว เพื่อมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์...

ด้วยความใส่ใจในปัญหาความขาดแคลนปัจจัย 4 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทนันยางเท๊กไทล์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ นำโดย คุณพัชนา ชวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามอบเงินสนับสนุนการ...

เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 84 ของคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์...

Top